KHÔNG PHÂN BIỆT
XÁCH TAY CHÍNH HÃNG

KHÔNG CẦN PHỤ KIỆN

KHÔNG GIỚI HẠN
TÌNH TRẠNG MÁY

KHÔNG QUAN TÂM
TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH

ĐỊNH GIÁ MÁY CŨ ONLINE

ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
Thẩm định thực tế tình trạng máy

NHẬN MÁY MỚI
Hoàn tất thủ tục nhận máy mới

BẢNG GIÁ THU MUA

*Áp dụng cho máy phiên bản quốc tế, đẹp 99%, sử dụng tốt, nguyên zin.

**Cập nhật lần cuối 01/10/2022

***Giá thu mua có thể thay đổi tùy theo thời điểm.

MODEL MÁY GIÁ THU

iPhone 8 64GB

2.000.000đ

iPhone 8 256GB

2.500.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

3.000.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

3.500.000đ

iPhone X 64GB

3.000.000đ

iPhone X 256GB

3.500.000đ

iPhone XR 64GB

3.000.000đ

iPhone XR 128GB

3.500.000đ

iPhone Xs 64GB

4.000.000đ

iPhone Xs 256GB

4.500.000đ

iPhone Xs 512GB

5.000.000đ

iPhone Xs Max 64GB

5.000.000đ

iPhone Xs Max 256GB

5.500.000đ

iPhone Xs Max 512GB

6.000.000đ

iPhone 11 64GB

6.000.000đ

iPhone 11 128GB

6.500.000đ

iPhone 11 256GB

7.000.000đ

iPhone 11 Pro 64GB

6.500.000đ

iPhone 11 Pro 256GB

7.000.000đ

iPhone 11 Pro 512GB

8.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 64GB

8.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 256GB

8.500.000đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

9.000.000đ

iPhone SE 2020 64GB

4.000.000đ

iPhone SE 2020 128GB

4.500.000đ

iPhone SE 2020 256GB

5.000.000đ

iPhone 12 Mini 64GB

7.000.000đ

iPhone 12 Mini 128GB

7.500.000đ

iPhone 12 Mini 256GB

8.000.000đ

iPhone 12 64GB

7.500.000đ

iPhone 12 128GB

8.000.000đ

iPhone 12 256GB

8.500.000đ

iPhone 12 Pro 128GB

9.000.000đ

iPhone 12 Pro 256GB

9.500.000đ

iPhone 12 Pro 512GB

10.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

11.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 256GB

11.500.000đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

12.000.000đ

iPhone 13 Mini 128GB

8.500.000đ

iPhone 13 Mini 256GB

9.500.000đ

iPhone 13 Mini 512GB

10.000.000đ

iPhone 13 128GB

11.000.000đ

iPhone 13 256GB

12.000.000đ

iPhone 13 512GB

13.000.000đ

iPhone 13 Pro 128GB

14.500.000đ

iPhone 13 Pro 256GB

15.500.000đ

iPhone 13 Pro 512GB

16.500.000đ

iPhone 13 Pro 1TB

17.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

15.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

16.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

17.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 1TB

18.500.000đ

MODEL MÁY GIÁ THU MODEL MÁY GIÁ THU

iPhone 8 64GB

2.000.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

3.000.000đ

iPhone 8 256GB

2.500.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

3.500.000đ

iPhone X 64GB

3.000.000đ

iPhone XR 64GB

3.000.000đ

iPhone X 256GB

3.500.000đ

iPhone XR 128GB

3.500.000đ

iPhone Xs 64GB

4.000.000đ

iPhone Xs Max 64GB

5.000.000đ

iPhone Xs 256GB

4.500.000đ

iPhone Xs Max 256GB

5.500.000đ

iPhone Xs 512GB

5.000.000đ

iPhone Xs Max 512GB

6.000.000đ

iPhone 11 64GB

6.000.000đ

iPhone 11 Pro 64GB

6.500.000đ

iPhone 11 128GB

6.500.000đ

iPhone 11 Pro 256GB

7.000.000đ

iPhone 11 256GB

7.000.000đ

iPhone 11 Pro 512GB

8.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 64GB

8.000.000đ

iPhone SE 2020 64GB

4.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 256GB

8.500.000đ

iPhone SE 2020 128GB

4.500.000đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

9.000.000đ

iPhone SE 2020 256GB

5.000.000đ

iPhone 12 Mini 64GB

7.000.000đ

iPhone 12 64GB

7.500.000đ

iPhone 12 Mini 128GB

7.500.000đ

iPhone 12 128GB

8.000.000đ

iPhone 12 Mini 256GB

8.000.000đ

iPhone 12 256GB

8.500.000đ

iPhone 12 Pro 128GB

9.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

11.000.000đ

iPhone 12 Pro 256GB

9.500.000đ

iPhone 12 Pro Max 256GB

11.500.000đ

iPhone 12 Pro 512GB

10.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

12.000.000đ

iPhone 13 Mini 128GB

8.500.000đ

iPhone 13 128GB

11.000.000đ

iPhone 13 Mini 256GB

9.500.000đ

iPhone 13 256GB

12.000.000đ

iPhone 13 Mini 512GB

10.000.000đ

iPhone 13 512GB

13.000.000đ

iPhone 13 Pro 128GB

14.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

15.500.000đ

iPhone 13 Pro 256GB

15.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

16.500.000đ

iPhone 13 Pro 512GB

16.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

17.500.000đ

iPhone 13 Pro 1TB

17.500.000đ

iPhone 13 Pro Max 1TB

18.500.000đ

HOTLINE TRADE-IN THU CŨ ĐỔI MỚI: 0932 600 188 (CALL/ZALO)