KHÔNG PHÂN BIỆT
XÁCH TAY CHÍNH HÃNG

KHÔNG CẦN PHỤ KIỆN

KHÔNG GIỚI HẠN
TÌNH TRẠNG MÁY

KHÔNG QUAN TÂM
TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH

ĐỊNH GIÁ MÁY CŨ ONLINE

ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
Thẩm định thực tế tình trạng máy

NHẬN MÁY MỚI
Hoàn tất thủ tục nhận máy mới

BẢNG GIÁ THU MUA

*Áp dụng cho máy phiên bản quốc tế, đẹp 99%, sử dụng tốt, nguyên zin.

**Cập nhật lần cuối 18/10/2021

***Giá thu mua có thể thay đổi tùy theo thời điểm.

MODEL MÁY GIÁ THU

iPhone 8 64GB

4.000.000đ

iPhone 8 256GB

4.800.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

5.500.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

6.500.000đ

iPhone X 64GB

6.500.000đ

iPhone X 256GB

7.500.000đ

iPhone XR 64GB

5.500.000đ

iPhone XR 128GB

6.300.000đ

iPhone Xs 64GB

6.800.000đ

iPhone Xs 256GB

8.000.000đ

iPhone Xs 512GB

9.000.000đ

iPhone Xs Max 64GB

10.000.000đ

iPhone Xs Max 256GB

11.500.000đ

iPhone Xs Max 512GB

12.500.000đ

iPhone 11 64GB

11.500.000đ

iPhone 11 128GB

12.500.000đ

iPhone 11 256GB

13.500.000đ

iPhone 11 Pro 64GB

13.000.000đ

iPhone 11 Pro 256GB

14.500.000đ

iPhone 11 Pro 512GB

15.500.000đ

iPhone 11 Pro Max 64GB

14.500.000đ

iPhone 11 Pro Max 256GB

16.000.000đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

17.000.000đ

iPhone SE 2020 64GB

6.300.000đ

iPhone SE 2020 128GB

6.800.000đ

iPhone SE 2020 256GB

7.300.000đ

iPhone 12 Mini 64GB

11.500.000đ

iPhone 12 Mini 128GB

12.500.000đ

iPhone 12 Mini 256GB

13.500.000đ

iPhone 12 64GB

13.500.000đ

iPhone 12 128GB

14.500.000đ

iPhone 12 256GB

15.500.000đ

iPhone 12 Pro 128GB

19.000.000đ

iPhone 12 Pro 256GB

20.500.000đ

iPhone 12 Pro 512GB

22.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

21.500.000đ

iPhone 12 Pro Max 256GB

23.500.000đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

25.500.000đ

MODEL MÁY GIÁ THU MODEL MÁY GIÁ THU

iPhone 8 64GB

4.000.000đ

iPhone 8 Plus 64GB

5.500.000đ

iPhone 8 256GB

4.800.000đ

iPhone 8 Plus 256GB

6.500.000đ

iPhone X 64GB

6.500.000đ

iPhone XR 64GB

5.500.000đ

iPhone X 256GB

7.500.000đ

iPhone XR 128GB

6.300.000đ

iPhone Xs 64GB

6.800.000đ

iPhone Xs Max 64GB

10.000.000đ

iPhone Xs 256GB

8.000.000đ

iPhone Xs Max 256GB

11.500.000đ

iPhone Xs 512GB

9.000.000đ

iPhone Xs Max 512GB

12.500.000đ

iPhone 11 64GB

11.500.000đ

iPhone 11 Pro 64GB

13.000.000đ

iPhone 11 128GB

12.500.000đ

iPhone 11 Pro 256GB

14.500.000đ

iPhone 11 256GB

13.500.000đ

iPhone 11 Pro 512GB

15.500.000đ

iPhone 11 Pro Max 64GB

14.500.000đ

iPhone SE 2020 64GB

6.300.000đ

iPhone 11 Pro Max 256GB

16.000.000đ

iPhone SE 2020 128GB

6.800.000đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

17.000.000đ

iPhone SE 2020 256GB

7.300.000đ

iPhone 12 Mini 64GB

11.500.000đ

iPhone 12 64GB

13.500.000đ

iPhone 12 Mini 128GB

12.500.000đ

iPhone 12 128GB

14.500.000đ

iPhone 12 Mini 256GB

13.500.000đ

iPhone 12 256GB

15.500.000đ

iPhone 12 Pro 128GB

19.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

21.500.000đ

iPhone 12 Pro 256GB

20.500.000đ

iPhone 12 Pro Max 256GB

23.500.000đ

iPhone 12 Pro 512GB

22.000.000đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

25.500.000đ

HOTLINE TRADE-IN THU CŨ ĐỔI MỚI: 0938 376 825 (CALL/ZALO)